דוגמאות

דוגמאות

חשיבה אנליטית

undefined

אנלוגיות מילוליות

undefined

חיבור חלקים

undefined

סדרות חשבוניות

undefined

תפיסה מרחבית

undefined

הבנת נתונים

undefined

יכולת איתור וזיהוי

undefined

הבנה טכנית

undefined